Actueel

Verkiezing OR-lid van het jaar 2017 !

Read More

Wij zijn op zoek naar dat eigenwijze OR-lid met een eigen wijs.

Helaas zijn er te weinig eigenwijze kandidaten voorgedragen voor de verkiezing OR-lid van het jaar 2017 (“het meest eigenwijze OR-lid van het jaar”).
We kunnen ons niet voorstellen dat er niet genoeg eigenwijzerds zijn, dat weten we uit eigen ervaring, maar wellicht was er niet genoeg aandacht, tijd, mogelijkheid, of anderszins. We gaan uit van het positieve en dat betekent dat eigenwijze OR-leden het druk hebben met op een eigenwijze manier invloed uit te oefenen op alle ontwikkelingen in hun organisatie.
We hebben overwogen om met de kandidaten en hun OR-en toch een middag te organiseren.  Maar dan is er geen verkiezing, en een programmainhoud die mogelijk niet opweegt tegen extra afwezigheid op het werk en werkdruk. Daarom besluiten we geen bijeenkomst te houden, maar jullie wel te belonen voor de deelname.
Alle voorgedragen kandidaten ontvangen een prijs geven voor hun eigenwijzigheid (met de wens dit ook goed vol te houden).

Winnaar Verkiezing OR-lid 2016 !

Read More

Verkiezing OR-lid 2016: Winnaar Roy Moesker van zorginstelling Daelzicht !

Op Landgoed Zonheuvel vond vrijdag 17 juni 2016 de verkiezing van het OR-lid van het jaar 2016 plaats. Deze verkiezingen vonden voor de vijfde keer plaats en worden georganiseerd door de Branchevereniging voor de medezeggenschap (BVMZ) om succesvolle voorbeelden van medezeggenschap onder de aandacht te brengen.Deelnemers OR-verkiezing 2016
Wat dat laatste betreft is de verkiezing van dit jaar volledig geslaagd. Onder het motto ‘het dappere OR-lid’ waren zes kandidaten genomineerd die stuk voor stuk voldeden aan het criterium ‘dapperheid’. De genomineerde OR-leden zijn door hun collega OR-leden van de betreffende organisatie voorgedragen en in een korte presentatie leggen de collega’s uit waarom zij vinden dat hun OR-collega het predicaat ‘OR-lid van het jaar’ verdienen.

De verhalen van de OR’en zijn zeer inspirerend en lieten zien dat in situaties waarin het ging ‘spannen’ zoals bij reorganisaties, het opstellen van een sociaal plan of het doen van grote investeringen, dapperheid van de OR gevraagd wordt.
Deze dapperheid wordt meestal gestimuleerd en in goede banen geleid door een OR-lid (vaak de OR-voorzitter) die over bijzondere kwaliteiten beschikt zoals goed kunnen luisteren, open staan voor andere ideeën, niet te snel in de emotie schieten, opkomen voor de rechten van de OR, voet bij stuk houden bij ingenomen standpunten, het standpunt helder kunnen uitleggen naar de achterban, bestand zijn tegen de druk van buiten (management, achterban, Raad van Toezicht), spanningen binnen de OR kunnen ‘handelen’, creatief zijn, bouwen van bruggen etc.

De jury heeft uiteindelijke Roy Moesker, de voorzitter van de OR van Daelzicht. met unanieme stemmen gekozen tot OR-lid van het jaar 2016. Onder leiding van Roy Moesker heeft de OR in zeer moeilijke periode een duidelijk standpunt geformuleerd over een voorgenomen grootschalige investering in een belevenispark voor verstandelijk gehandicapten. Onder zware druk van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, managementteam en achterban is de OR haar standpunt helder blijven uitleggen.

Als woordvoerder staat Roy Moesker “dapper zijn mannetje leidt het proces, rustig en relax en blijft alle stakeholders keer op keer helder uitleggen waarom de OR niet meer verder kan met deze RvB, ondanks de druk van de publieke opinie, die dagelijks bellen. Hij blijft daarbij duidelijk het standpunt verwoorden van de OR ondanks dat op intranet een ware hetze wordt gevoerd tegen de OR, door RvB, RvT, CCT en MT. De pers staat hij professioneel te woord, waarbij hij bewaakt dat hij de organisatie niet beschadigt. Na 2 weken klopt het MT aan bij de OR en geeft aan dat zij onder grote druk staan. Roy geeft hen steun en legt uit dat OR ook hen vertegenwoordigt. De OR twijfelt omdat ze weken onder druk zijn gezet, opnieuw blijkt Roy een verbinder en krijgt hij MT, OR en verontruste ouder op één lijn. Na drie weken zegt het MT het vertrouwen op, na 2 weken vertrekt RvB. Roy is als eerste weer aan de slag om invloed voor de OR te bewerkstelligen bij de benoeming van een interim bestuurder. En ook hier blijkt hij de verbinder, de OR maakt deel uit van het selectieproces en heeft een stem in de aanstelling”.

Studiemiddag ‘Het dappere OR-lid’

Read More

Op 17 juni vond de verkiezing plaats van het OR-lid 2016. Rondom deze verkiezing is een studiemiddag georganiseerd over het thema Het dappere OR-lid met vier workshops rond dit thema.

De onderwerpen zijn:

 • Geheimhouding
 • Dapper bij je beslissing blijven (ook al weet je dat je bestuurder het er niet mee eens is = neen zeggen als de ander ja wil horen)
 • Het verantwoorden van een ingrijpend besluit naar je achterban: je collega’s vertellen waarom de OR ja heeft gezegd tegen dat besluit;
 • Je hele OR helpen om dapper te zijn m.b.t. …

 

Dapper bij je beslissing blijven, bijvoorbeeld ‘nee’ durven zeggen tegen je bestuurder of collega’s maar dat ook kunnen uitleggen!

Om te veranderen heb je durf nodig en moet je dapper zijn! Durf nodig om bestaande patronen te doorbreken. Je durft risico’s te nemen om een bepaald resultaat te bereiken.
OR-en blinken vaak uit in vergaderen – overleggen – volgen van procedures en werkrelaties ‘goed’ houden, want stel je voor!

Het programma is als volgt:

 • 13:00 uur Ontvangst
 • 13:30 – 14:30 uur Presentatie van de 5 genomineerden door de eigen OR: waarom
  vinden wij ons OR-lid kandidaat voor de titel ‘OR-lid van het jaar’
 • 14:45– 16:00 Een keuze uit 2 workshops
 • 16:00 – 16:30 Uitslag en toelichting van de Jury
 • 16:30 – 17:00 Nog even borrelen

Aanmelding

De kosten voor deze middag bedragen 39 € p.p.
Voor de OR-leden van wie de kandidaat in de finale zijn gekomen zijn geen kosten verbonden aan deze studiemiddag.

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Plaats
Landgoed Zonheuvel,
Amersfoortseweg 98 Doorn

Tijdstip
Vrijdag 17 juni
13:00 – 17:00 uur

N.B.: Gezien de capaciteit van de organisatie kan slechts een beperkt aantal betalende deelnemers zich inschrijven. De inschrijvingen vinden plaats op volgorde van aanmelding.

OR-leden van een OR die heeft deelgenomen aan de verkiezingen, maar niet genomineerd is, hebben voorrang boven overige aanmeldingen.

Namens de BVMZ,
Gertruud Buur, Leen Moens en Wim Dolmans

Verkiezing OR-lid van het jaar 2016

Read More

17 juni 2016 is een aantal dappere medezeggenschappers in het zonnetje gezet bij de verkiezing van het OR-lid van het jaar! Aanmelden hiervoor is dus niet meer mogelijk.

Het thema dit jaar is DAPPER. Het is immers een hele klus om je als OR-lid te buigen over het wel en wee van de organisatie en daar nog eens wat van te vinden ook! Dat vraagt om moed, betrokkenheid, en in onze ogen ook om DAPPERHEID. Een dapper OR-lid:

 • kijkt anders, kijkt kritisch;
 • houdt dapper vol en geeft met kennis van zaken tegengas ook al is de druk om akkoord te gaan groot;
 • geeft stem aan het geluid van de minderheid, ook in de OR!;
 • vertelt dapper aan de collega’s waarom de OR akkoord gaat met een reorganisatie met gedwongen ontslag;
 • accepteert dapper geheimhouding om het voorgenomen besluit te kunnen beïnvloeden of zal dapper de geheimhouding bestrijden.

Kortom, dit OR-lid is niet stoer maar dapper!

Meld jullie dappere OR-lid aan vóór 23 mei 2016!

 • Als u vindt dat uw OR-collega in aanmerking komt voor deze titel, nomineer haar of hem dan voor 23 mei a.s.
 • Laat ons in eigen woorden weten waarom jullie vinden dat deze OR-collega een bijzonder OR-lid is en deze prijs dubbel en dik verdient.
 • Uw inzending met de motivatie (minimaal 150 en maximaal 300 woorden) wordt beoordeeld door een selectiecommissie (met grote kennis van de medezeggenschapspraktijk). Op 26 mei 2016 maken we de 5 (vijf) kandidaten bekend.
 • Op 17 juni 2016, de verkiezingsbijeenkomst, geeft elke OR een korte presentatie (max. 5 minuten) over hun kandidaat. De jury bepaalt de uitslag.
 • Als ondersteuning voor deze presentatie krijgen drie collega’s van elk genomineerd OR-lid een workshop aangeboden, zodat ze hun collega super kunnen presenteren op die dag.
 • De winnaar krijgt een trainingswaardebon van € 2000,- voor de OR.
 • Op de verkiezingsbijeenkomst zelf zijn vier (4) workshops over het thema ‘De dappere OR’. Aanmelden voor deze workshop kan HIER

AANMELDEN, Informatie, procedures en spelregels vinden jullie HIER

Maak van 17 juni 2016 de dag waarop alle dappere OR-leden in het zonnetje staan.

We zien elkaar vrijdag 17 juni 2016 in Doorn!

Vergaderdata 2017 en 2018 (bestuur en ALV)

Read More

 

Vergaderlocaties:
– Den Bosch, Innovatiehuis, Koningsweg 38
– Doorn, SBI, Amersfoortseweg 98
– Gitp
(Of via conference call)

VERGADERDATA 2018 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ en Algemene Ledenvergadering
Vaste vergaderdag: Dinsdag

23-01-2018: GEANNULEERD
06-02-2018: bestuursvergadering
28-03-2018: voorbereiden Themabijeenkomst
juli / augustus 2018 ZOMERSTOP

VERGADERDATA 2018 (2e helft)

17-09-2018: 16.00 uur Themabijeenkomst (voorafgaand bestuursvergadering)

Informatie over inhoud en locatie volgt.

 

VERGADERDATA 2017 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ en Algemene Ledenvergadering
Vaste vergaderdag: Dinsdag

24-01-2017: 10.00 – 11.00 uur (Conference call)
28-03-2017: 12.00 – 13.00 uur (SBI, Doorn)
28-03-2017: 13.00 – 16.00 uur (SBI, Doorn) ALGEMENE LEDENVERGADERING
01-06-2017: 10.00 – 11.00 uur (Conference call)
10-07-2017: 10.30 – 12.00 uur (Innovatiehuis Den Bosch of Conference call)
augustus 2017 ZOMERSTOP

VERGADERDATA 2017 (2e helft)

19-09-2017: 10.30 – 12.00 uur (Innovatiehuis Den Bosch of Conference call)
07-11-2017: 12.00 – 13.00 uur (Gitp, Utrecht??)
07-11-2017: 13.00 – 16.00 uur (Gitp, Utrecht??) ALGEMENE LEDENVERGADERING
19-12-2017: 10.30 – 12.00 uur (Innovatiehuis Den Bosch of Conference call)

 

Verkiezing “OR-lid van het jaar” wordt niet georganiseerd in 2015, maar in 2016 !

Read More

 

Verkiezing “OR-lid van het jaar 2016”.

De verkiezing het “OR-lid van het jaar” wordt niet georganiseerd in 2015, maar wel in 2016 ! Begin februari 2016 start de inschrijving hiervoor.

Heb je een collega die zich op sublieme wijze inzet voor de medezeggenschap? Houd de berichtgeving in de gaten en nomineer hem of haar straks! Jouw OR maakt dan kans op een aanmoedigingsprijs van € 2.000,-

Meer informatie volgt…..