Workshops: Dappere OR/Dapper OR-lid

Dapper bij je beslissing blijven, bijvoorbeeld ‘nee’ durven zeggen tegen je bestuurder of collega’s maar dat ook kunnen uitleggen!

Om te veranderen heb je durf nodig en moet je dapper zijn! Durf nodig om bestaande patronen te doorbreken. Je durft risico’s te nemen om een bepaald resultaat te bereiken.
OR-en blinken vaak uit in vergaderen – overleggen – volgen van procedures en werkrelaties ‘goed’ houden, want stel je voor!
Een OR-lid met durf pakt lastige situaties aan, gaat risico’s niet uit de weg, maakt die lastige situatie(s) bespreekbaar en laat zich niet leiden door angst.
Een OR-lid die dapper is, durft een standpunt in te nemen waar zijn/haar omgeving mogelijk anders over denkt. Dapper zijn en durf hebben wil ook zeggen dat je blijft luisteren naar kritiek, openstaat voor andere opvattingen en je standpunt kan verdedigen met argumenten!
Een dappere OR met durf neemt de noodzakelijke actie, zal niet altijd ‘op veilig spelen’ maar zal zich achteraf kunnen rechtvaardigen.
Het grootste risico?
Is weerstand op je standpunt. Niet meer niet minder.

Beslissen op andere informatie

In de praktijk moet vaak een beslissing worden genomen terwijl er onvoldoende informatie beschikbaar is om een veilige keuze te kunnen maken, die vrijwel gegarandeerd tot een goede afloop leidt. Iemand met durf doet al het mogelijke om meer of betere informatie te vinden, maar dan neemt hij/zij een beslissing. Het kan achteraf de verkeerde keuze blijken, maar dat risico gaat hij/zij niet uit de weg.

Controversieel standpunt innemen

Soms heb je goede argumenten om een bepaald standpunt in te nemen, maar denkt je omgeving er toch anders over. Natuurlijk luister je naar kritiek en sta je open voor de opvattingen van anderen, maar als het erop aankomt durf je je eigen standpunt duidelijk te maken en te verdedigen.

Profileren in je team

Of het nu gaat om een afdeling, projectteam of ondernemingsraad, vaak is het nodig dat iemand in de groep zijn/haar nek uitsteekt om een probleem aan de orde te stellen of een verandering te bewerkstelligen. Het OR-lid aanvaardt het risico dat zijn/haar inbreng op kritiek of weerstand stuit, of dat hij/zij persoonlijke verwijten krijgt.

Afwijken van richtlijnen en standaardprocedures

Je kunt in een bijzondere situatie komen, waarin het nodig is om af te wijken van de geldende richtlijnen en standaardprocedures. Als je op veilig wilt spelen dan geef je netjes een signaal af in de OR. Iemand die dapper is neemt zelf de noodzakelijk geachte actie, die hij/zij achteraf kan en wil rechtvaardigen.

Wij durven

Ben je dapper als team? Ga eens na in hoeverre jij je herkent in de volgende uitspraken:

 • We durven iets naar voren te brengen als we het niet zeker weten (maar dat zeggen we er dan bij).
 • We durven tegen de bestuurder te zeggen dat we het niet met hem eens zijn.
 • We durven onze twijfels te delen met collega’s.
 • We durven kritische vragen te stellen aan onze bestuurder of aan collega’s.
 • We durven een vergadering te schorsen voor onderling beraad.
 • We durven grenzen te stellen en nee te zeggen op een verzoek.
 • We durven initiatief te nemen iets nieuws te doen of voor te stellen.
 • We durven mee te denken over oplossingen en samen met de directie een project op te zetten.
 • We durven collega’s te vertellen hoe we als OR erover denken ook al wijkt dit af van de inzet van de bestuurder of al wijkt het af van wat de collega’s verwachten.

Dapper zijn doe je door

Te doen.
De juiste communicatievaardigheden op het juiste moment in te zetten.
Je standpunt te baseren op een goede eigen beeldvorming.
Standpunten te onderbouwen met argumenten/criteria.
Initiatief te nemen.
Zorgen dat het voor iedereen veilig is om zaken bespreekbaar te maken zonder dat men erop wordt afgerekend, niet als OR-lid, niet als OR-team, niet als bestuurder.
Er als team staan!

Maar ook

Durven toegegeven dat je twijfelt, dat het spannend is, moeilijk, of dat je het niet begrijpt.
Durven terugkomen op een standpunt of oordeel.
Respect tonen voor wie anders denkt en voelt.

De Workshops.

Dapper als OR-groep/team vraagt:

 • Onderling vertrouwen.
 • Ruimte voor verschillen van mening.
 • Besluitvorming bijvoorbeeld door iedereen te horen.
 • Inzetten van verschillende kwaliteiten.
 • Elkaar non verbaal steunen etc.

Dapper als OR-lid/individu vraagt:

Het individu in de groep die meer tegengas wil geven en probeert de anderen mee te nemen, dat vraagt wat, want de groep heeft de neiging afwijkend gedrag, afwijkende meningen niet toe te staan en we vinden het allemaal prettiger en wenselijker om aardig gevonden te worden, mee te werken. Daarom moet je kunnen:

 • Argumenteren en debatteren.
 • Aansluiten bij en respect hebben voor zorg, angst of andere overwegingen bij anderen.
 • Geweldloos communiceren.

Een spoedcursus dapper zijn!

Op zich al dapper zo’n doelstelling!

 1. Een workshop waarin je handvatten krijgt aangereikt om dapper te worden, om durf en lef te tonen als OR-team!
  In deze workshop starten we met een test, want hoe dapper ben je eigenlijk als team? Daarna de vraag hoe dapper is het team van je buurman/vrouw naast je? Maar natuurlijk ook een aantal handvatten om dapper te worden waarmee je thuis verder kunt.
 2. Een workshop waarin je handvatten krijgt aangereikt om jezelf en je bijdrage aan de groep te versterken met een positief effect!
  In deze workshop vertrekken we vanuit onze eigen voorbeelden van individuen die het verschil hebben gemaakt. We zoomen in op de momenten dat je je ”alleen” hebt gevoeld en later “gelijk” kreeg. We verkennen de belemmeringen om te staan voor je mening en de effecten van groepsdynamiek. We eindigen natuurlijk met tips die jou en je groep kunnen helpen en sterker maken.

Erik Klerks (dapper als OR)
Leen Moens (dapper als OR-lid)

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN