Inleiding

Roerige tijden zijn er altijd. Zo lang de mens bestaat…. Ook nu.
Al voelt het wel – alsof er nu wel heel veel crises tegelijkertijd op ons afkomen. Misschien omdat we  vergeten terug te kijken en vooral vooruit te kijken.  We kennen allemaal de uitspraak ‘regeren is vooruitzien’. We hadden veel van nu, toen al kunnen zien aankomen.

Nu en later

Waar gaat het om? De wereld van de Medezeggenschap heeft zichzelf inmiddels wel bewezen als een blijver. De wet houdt het al lang vol en we zien dat de ondernemingsraden en de personeelsvertegenwoordigingen hun werk doen. In grote lijnen verandert er niet veel.

Werkgevers vinden de Medezeggenschap meer of minder interessant, willen er wel of niet mee samenwerken. Ondernemingsraden vinden meestal nog wel kandidaten, ook al zijn er niet altijd meer verkiezingen nodig.

De markt van de opleiders is enorm veranderd, mede door de GBIO-wijziging. Maar ook door crises. We weten dat in crisistijd meestal het eerst bezuinigd  wordt op opleiden (zeker bij de ondernemingsraden). Als het weer beter gaat met de conjunctuur, dan leeft de markt weer op.

De afgelopen jaren zijn we als BVMZ druk geweest met het organiseren van themabijeenkomsten. We zien het aantal deelnemers teruglopen. We zien dat de BVMZ steeds minder impact heeft. We horen dezelfde geluiden bij andere MZ-instanties. Gelukkig zijn er nieuwe initiatieven, zoals een platform waar alle professionele verenigingen samenwerken (BVMZ, BVMP, VASMO, SOMZ, NVMZ, MNO) en we hebben samen met de SER de maand van de Medezeggenschap geïnitieerd. We zien en horen over vernieuwde Medezeggenschap, over duurzame Medezeggenschap… het staat zeker niet stil.

Vooruit zien met elkaar

We willen graag weten: hoe kijken al die professionals in onze branche naar de toekomst van de Medezeggenschap, naar ons vak, naar de ondernemingsraadsleden, nu en morgen?
Kunnen we door samen kennis te delen de Medezeggenschap sterker maken en vooral de ruimte voor en kwaliteit van de opleidingen voor OR’en en OR-leden versterken? Onszelf sterker maken.

Een beeld schetsen dat Medezeggenschap in de organisatie verder helpt. Anders gezegd: hoe kunnen we de kennis van ons allen gebruiken om gezamenlijk vooruit te zien? En te komen tot een beeld van en een visie op de toekomst en de MZ een grotere stem geven?

Daarom nemen we nu het initiatief om met iedereen die professional is in deze branche, bij elkaar te komen. Om vooruit te zien. Om actief te luisteren naar elkaar. Naar jonge mensen in de branche, naar de meer senioren in de branche, naar mensen die in de ondernemingsraad zitten, naar werkgevers en naar hen, die medebepalend zijn voor de toekomst van de Medezeggenschap.
Om samen een statement neer te zetten. Iets in te richten waarop we ons kunnen focussen? Samen bezinnen en nieuwe inspiratie opdoen, nieuw samenwerken vormgeven. Na luisteren en vooruitzien wellicht samen (betere) ondersteuning bieden aan de Medezeggenschap.

Daarvoor  nodigen we jullie uit voor een samenzijn.  Wij regelen een zaal, een plek om te luisteren en om samen de dialoog aan te gaan met mensen (jong en oud) uit het vak. Een mooi vak met flinke maatschappelijke meerwaarde. En een toekomst die ongewis is, en die we wel samen zichtbaar kunnen maken om hieraan te kunnen werken.

Wanneer:      maandag 12 december 2022
Tijdstip:          16.00 uur tot 20.00 uur  (inclusief warm buffet)
Waar:              Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 Doorn
Aanmelden via
info@bvmz.nl

Deelname is gratis. 
1) ‘November de maand van de Medezeggenschap’, een gezamenlijk initiatief van de BVMZ, BVMP, MNO, NVMZ , SOMz, VASMO en CBM (SER). Agenda en meer informatie op https://november-mz-maand.nl .

Locatie: Campus Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn
(zie https://landgoedzonheuvel.nl/contact/routebeschrijving/ )