Beste medezeggenschap professional,

De medezeggenschap heeft in Nederland een bijzondere positie. We kennen uiteraard allemaal de historie. Met de bijzondere rollen van de ondernemingsraden en de personeelsvertegenwoordigingen en van de SER. Maar ook de bijzondere rol die wij hebben binnen de medezeggenschap. We zijn meer dan een opleidingsinstituut!

Graag nodigen we jullie uit om, vanuit het perspectief van de medezeggenschap professional (lees de trainer, adviseur, ambtelijk secretaris, enz), te kijken naar de toekomst van de medezeggenschap en vooral naar de rol van ons als professional. Deze uitnodiging komt van een aantal partijen die zich professioneel bezig bezighoudt met de medezeggenschap (BVMP, BVMZ, SOMz).

Wat de besturen van bovengenoemde partijen hebben geconstateerd is, dat het medezeggenschapsveld aan de kant van de professional versplinterd is. Sinds het wegvallen van het GBIO hebben we geen gezamenlijk data, opleidingsmogelijkheden en visie op medezeggenschap. Natuurlijk hebben we SCOOR/RMZO, maar dat is niet voldoende. Daarnaast zien we ook dat de medezeggenschap in bedrijven soms onder druk staat. Vraagstukken komen boven waar andere instanties ook mee te maken hebben (vergrijzing/ontgroening, korte termijn/ lange termijn, economisch belang/ klimaat belang, enz.)
Met iedere keer de vraag: Wat is ook alweer de bedoeling van de medezeggenschap? En kunnen we de waarden van de medezeggenschap iedere keer opnieuw borgen met aangepaste normen?
Kunnen we zoals Tjeenk Willink al schreef : ‘Groter denken en kleiner doen’.

We willen in die bijeenkomst langs de lijn van de dialoog, gebruikmakend van de methode van het World Café, vooral op zoek gaan naar onderlinge betere samenwerking. Op zoek naar een impuls in de medezeggenschap. Met vragen als:
– is men het erover eens dat MZ onder druk staat?
– is men het eens over het feit dat samenwerking beter is voor de medezeggenschap?
– is men het erover eens dat er onderzoek nodig is naar o.a. data?

Wanneer:      vrijdag 31 maart 2023
Tijdstip:          13.30 uur tot 17.00 uur  (afsluitend met een hapje en een drankje)
Waar:              Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 Doorn
Aanmelden via
info@bvmz.nl

Deelname is gratis. 
U kunt zich aanmelden via info@bvmz.nl
Graag tot 31 maart a.s.

Met vriendelijke groet,
Henny Dijkstra                (namens bestuur BVMP)
Hans Schenk                    (namens bestuur SOMz)
Jaap Jongejan                  (namens bestuur BVMZ)

Locatie: Campus Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn
(zie https://landgoedzonheuvel.nl/contact/routebeschrijving/ )