BVMZ matrix kwaliteitseisen voor lidmaatschap

 

Kwaliteit/ certificering Trainers en opleiders + Kwalificatie/ certificering opleidingsinstituten = basis lidmaatschap BVMZ

Vertrekpunt:

70% Opleiders/trainers in dienst van of ingehuurd door de organisatie voldoen aan de geldende beroepskwalificatie en de vereisten om die beroepskwalificatie in stand te houden overeenkomstig de RMZO vereisten.

Let op: geldt alleen voor zover het OR-werkzaamheden betreft.

+

Vertrekpunt:

Organisaties hanteren een kwaliteitsmodel voor de kennisintensieve dienstverlening

Bijv. ISO, Certiked, SCOOR

= basis lidmaatschap
Dat betekent dat een organisatie op de volgende wijze aan de bovenstaande criteria kan voldoen:
Voldoen aan criteria via registratie
RMZO
+ Voldoen aan bijv. ISO/ via  bijv Certiked  = basis lidmaatschap
Voldoen aan criteria via registratie
RMZO 
+ Voldoen aan criteria Scoor via certificering via bijv CIIO = basis lidmaatschap

 

  1.  Voor de BVMZ is het een belangrijk uitgangspunt om de kwalitatieve verbinding te hebben tussen de trainer en de organisatie. Daarom wordt de norm gehanteerd van 70% gecertificeerde trainers (geregistreerd bij het Register voor MZ-opleiders).

 

  1.  De kwalificatie van het opleidingsinstituut wordt aangetoond door middel van het verstrekken van een kopie van het certificeringsbewijs of een kopie van de aanvraag daartoe aan het secretariaat. Uitgangspunt is dat certificering binnen 1 jaar heeft plaatsgevonden.