Expert Meeting II op 17 oktober 2019

“Medezeggenschap vanuit de bedoeling”

Op 17 oktober dit jaar organiseert de BVMZ haar jaarlijkse bijeenkomst. Noteer alvast deze middag in uw agenda en meldt u hier aan…….
Dat is in ieder geval onze bedoeling met dit bericht!

Maar wat is eigenlijke de diepste bedoeling van Medezeggenschap?

Bekend is dat medewerkers langs de WOR invloed kunnen uitoefenen op (belangrijke) besluiten in organisaties. Dit hoort bij de Nederlandse arbeidsverhoudingen.
Maar is die bedoeling van Medezeggenschap nog steeds werkbaar als uitgangspunt?

Hoe werkt de Medezeggenschap in een wereld waar wetgeving steeds meer internationaal wordt? Waar beslissingen over de organisatie (en mensen) steeds meer buiten de invloedsfeer van dat Nederlandse organisatie-onderdeel komen te liggen.
We zijn in een aantal decennia gegroeid van een dorpseconomie naar een wereldeconomie en mede daardoor  veranderen werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in een sneltreinvaart.
Wat doet dat met de bedoeling van Medezeggenschap?
Welke verantwoordelijkheid mag je, kan je en moet je nemen als Medezeggenschap in dit krachtenveld? We willen graag samen met jullie nadenken en praten over die toekomst. Met een aantal spraakmakende sprekers en met vooral interactie met de deelnemers op die middag.
Een aantal praktische handvatten delen met elkaar om morgen de juiste vragen stellen, maar vooral om de bedoeling van Medezeggenschap scherp te houden.

Dus van harte welkom op donderdag 17 oktober 2019 (middag) op Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn.
Meer informatie en inschrijven

Expert Meeting BVMZ 17-10-2018
Arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog) over?

De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over “ Arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog) over”. Een thema dat de gemoederen bezighoudt de laatste tijd.
Is de cao uit de tijd, komen er arbeidsvoorwaardenregelingen in bedrijven die met de OR worden afgesproken, of zijn dat incidenten en blijft de cao bestaan maar alleen in een andere vorm?
Met zo’n 70 mensen van de BVMZ, OR, werkgeversorganisaties en vakbonden hebben we een bijzonder mooie middag gehad. Met bijdragen van de wetenschap, werkgeversorganisaties, vakbonden en OR-opleidingsorganisaties.

  • Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel heeft de context rondom arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen geschetst.
  • Ron van Baden, FNV-vakbondsbestuurder heeft op zijn eigen wijze de zaal geconfronteerd met hoe het gaat als je er niet echt over gaat.
  • Jan de Kramer van de AWVN heeft het belang van een cao-systeem uitgelegd, los van het feit wie welke rol speelt bij de onderhandeling.
  • Erik van Triest, tot voor kort bestuurslid van de BVMZ, heeft vanuit het perspectief van OR-en en de OR-begeleider/opleiders het risico beschreven wat er kan gebeuren als de onderhandelaar niet onafhankelijk is en pleitte voor de rol van de vakbond.

In een paneldiscussie met onder andere Kyra Keybets van CNV Onderwijs, hebben we de praktijk van alledag besproken. Daarna zijn we aan 6 tafels in dialoog gegaan over het onderwerp. Dat leverde een aantal creatieve oplossingrichtingen op voor ons vraagstuk .
De middag werd afgesloten door sneldichteres Dominique Engers (zie ook deze site).
En last but not least hebben studenten van de HKU een prachtig getekend verslag van die middag met ons gedeeld (zie tekeningen).
Het inhoudelijke verslag en de adviezen voor een nieuw cao-proces volgen zo spoedig mogelijk.

ARBEIDSVOORWAARDEN: WIE GAAT ER NOG OVER?

Door: sneldichteres Dominique Engers

Een zonnige namiddag, voor de klas Jaap Jongejan
U was er allemaal, Jaap zag het met genoegen an.
Arbeidsvoorwaarden, was het een vraagstuk, ja of nee?
We hadden mooie sprekers, deelde Jaap ons vrolijk mee.
En fijne panelleden, toen een eerste punt van orde:
Er kwam een goed verslag, maar er mocht niet getwitterd worden.
Alles bleef binnenskamers, dus stond u morgen in de krant?
Dan kwam dat niet door vandaag, dan was iets anders aan de hand

Lees het hele gedicht >


BVMZ

Medezeggenschap lettersOndernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Laatste nieuws

Per 1 januari 2019 is er een vernieuwde certificeringsregeling bij SCOOR. Lees hierover meer bij het tabblad ACTUEEL.

Meer informatie over vergaderdata 2019 staat binnenkort bij de actuele informatie zie tabblad Actueel. Informatie over leden en voorwaarden vindt u bij Vereniging.


Register Opleiders

Bezoek het register voor MZ-opleiders
Link

Word nu lid

lid-worden