BVMZ | Welkom2023-03-10T17:51:52+01:00

Ondernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

De toekomst van Medezeggenschap 31-03-2023 in Doorn

Wanneer:      vrijdag 31 maart  2023 !
Tijdstip:         13.30 uur tot 17.00 uur  (afsluitend een hapje en een drankje)
Waar:              Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 Doorn
Aanmelden of vragen via
info@bvmz.nl

Programma / Uitnodiging (vanuit BVMP, SOMz, BVMZ)

14.00 uur            1.           Opening, welkom

14.05 uur            2.           Korte inleiding door voorzitters (en uitleg World Café)

14.30uur             3.           Gesprek aan tafels over de medezeggenschap van morgen (World Café)
Op zoek naar advies aan de besturen

15.30 uur            4.           Plenaire terugkoppeling

15.45 uur            5.           Eerste reactie voorzitters

15.55 uur            6.           Planning vervolg

16.00 uur            7.           Afsluiting en hapje/drankje

klik hier voor meer informatie

Expert Meeting IV op 3 november 2021

(voorafgegaan door een webinar voor meer gezamenlijke voorbereidingen)

voor meer informatie of inschrijven klik hier

Expert Meeting III “ONLINE” op woensdagmiddag 28 oktober 2020

“OR, MEER DAN ONDERNEMINGSRAAD ! verantwoordelijkheid voor mens, organisatie en samenleving”

De volledige uitzending van 28 oktober 2020 is te zien op: https://youtu.be/8zyMLVloEmI

Tevens kunt u hier de bijdrage inzien van de heren
Jaap Jongejan BVMZ 28 okt 2020 – Jaap Jongejan
en Peter Henk Steenhuis BVMZ 28 okt. 2020 – Peter Henk Steenhuis

Quote van één van de aanwezigen:

Het was een inspirerende expert meeting, dank!
Vond het voorbeeld van Peter Henk Steenhuis heel sterk.
Hij opende mij wel de ogen voor ons zakelijke jargon (duurzame inzetbaarheid, eigen regie, veerkracht), dat veel werknemers zelf nooit in de mond zouden nemen.

Om de informatie / films ook later (binnen de organisatie) te kunnen terugkijken is ervoor gekozen de Expert Meeting III dit jaar “online” te organiseren.

Expert Meeting II op 17 oktober 2019

“Medezeggenschap vanuit de bedoeling”

Ruim 50 aanwezigen werden bij de start van deze inspirerende ontmoeting verwelkomd met Bob Dylans “The times they are changing” gezongen door Coen Bardelmeijer.
Jaap Jongejan (voorzitter BVMZ en directeur SBI) heette iedereen welkom.

 • Ewald Engelen – Medezeggenschap 3.0 (financieel geograaf, politicus en publicist) gaf als eerste met zijn bijdrage een beeld van de ontwikkelingen vanaf 1971 en zijn visie op MZ 3.0. Hij sloot af met, naar zijn visie, de noodzaak voor een meer dominante rol voor medezeggenschap met aandacht voor duurzaamheid, klimaat en wat van belang is voor de volgende generaties. Hij stelde dat in die zin een nieuwe versie van de wet noodzakelijk is.
  De toehoorders konden zijn bijdragen overdenken met muziek van John Mayer “Waiting on the world to change” gezongen door Coen.
 • Thom Verheggen Anders Vasthouden Medezeggenschap Thom Verheggen 17 ok… (De ontmanager) gaf een goed beeld wat werken en organiseren vanuit de bedoeling inhoudt en het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De metafoor was dat de invulling van Medezeggenschap verschuift van de organen naar de genen.
  En deze bijdrage werd uitgeleid met Big yellow taxi van Joni Mitchell met de woorden “they paved paradise, to put up a parking lot”.
 • Gerard van Vliet (directeur NCD) gaf een beeld hoe NCD leiderschap voor de toekomst ziet vanuit een aantal dilemma’s, zoals:
  • meer waarde of meerwaarde
  • life time learning of live time learning
  • feedback of feet back.

En hij riep ondernemingsraden op gebruik te maken van de ruimte en mogelijkheden die ze hebben nu! En met het lied “We can work it out” van the Beatles werd ook deze bijdrage even rustig overdacht.

 • Susan Dassen – Luhrman Branchevereniging MZ – MZ vanuit de bedoeling (voorm. Voorzitter OR Volksbank) sloot af met een persoonlijk praktijkverhaal. Medezeggenschap vanuit haar bedoeling in relatie met de bedoeling (het manifest) van de Volksbank. Zij benadrukte de rol van MZ bij zoeken naar balans, de kracht van de dialoog, en leerstand in plaats van weerstand.
  Hierna volgde een toepasselijke afronding met het lied “Everybody’s got to learn sometime” van The Korgis.

En daarna konden de aanwezigen zelf in gesprek met elkaar! Met flink verschillende opvattingen, vanuit grote betrokkenheid en op zoek naar inspiratie voor morgen.

Jaap Jongejan sloot af met iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage. Door mee te zingen met het lied “Imagine” van John Lennon werd deze bijeenkomst mooi afgerond.
Bij wat soep, een broodje en een drankje werd nagepraat en genetwerkt. Mensen bleken enthousiast en spraken van een interessante middag.

Programma
Coen Bardelmeijer

Coen Bardelmeijer

Coen Bardelmeijer

Expert Meeting BVMZ 17-10-2018

“Arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog) over?”

De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over “ Arbeidsvoorwaarden wie gaat er (nog) over”. Een thema dat de gemoederen bezighoudt de laatste tijd.
Is de cao uit de tijd, komen er arbeidsvoorwaardenregelingen in bedrijven die met de OR worden afgesproken, of zijn dat incidenten en blijft de cao bestaan maar alleen in een andere vorm?
Met zo’n 70 mensen van de BVMZ, OR, werkgeversorganisaties en vakbonden hebben we een bijzonder mooie middag gehad. Met bijdragen van de wetenschap, werkgeversorganisaties, vakbonden en OR-opleidingsorganisaties.

Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt bij ReflecT, Tilburg Law School en het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel heeft de context rondom arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen geschetst.

Ron van Baden, FNV-vakbondsbestuurder heeft op zijn eigen wijze de zaal geconfronteerd met hoe het gaat als je er niet echt over gaat.

Jan de Kramer van de AWVN heeft het belang van een cao-systeem uitgelegd, los van het feit wie welke rol speelt bij de onderhandeling.

Erik van Triest, tot voor kort bestuurslid van de BVMZ, heeft vanuit het perspectief van OR-en en de OR-begeleider/opleiders het risico beschreven wat er kan gebeuren als de onderhandelaar niet onafhankelijk is en pleitte voor de rol van de vakbond.

In een paneldiscussie met onder andere Kyra Keybets van CNV Onderwijs, hebben we de praktijk van alledag besproken. Daarna zijn we aan 6 tafels in dialoog gegaan over het onderwerp. Dat leverde een aantal creatieve oplossingrichtingen op voor ons vraagstuk .
De middag werd afgesloten door sneldichteres Dominique Engers (zie ook deze site).
En last but not least hebben studenten van de HKU een prachtig getekend verslag van die middag met ons gedeeld (zie tekeningen).
Het inhoudelijke verslag en de adviezen voor een nieuw cao-proces volgen zo spoedig mogelijk.

Coen Bardelmeijer

ARBEIDSVOORWAARDEN: WIE GAAT ER NOG OVER?

Door: sneldichteres Dominique Engers

Een zonnige namiddag, voor de klas Jaap Jongejan
U was er allemaal, Jaap zag het met genoegen an.
Arbeidsvoorwaarden, was het een vraagstuk, ja of nee?
We hadden mooie sprekers, deelde Jaap ons vrolijk mee.
En fijne panelleden, toen een eerste punt van orde:
Er kwam een goed verslag, maar er mocht niet getwitterd worden.
Alles bleef binnenskamers, dus stond u morgen in de krant?
Dan kwam dat niet door vandaag, dan was iets anders aan de hand

Lees het hele gedicht

Register Opleiders
Bezoek het register voor MZ-opleiders

Wordt nu lid

Ga naar de bovenkant