Toelichting

Het is de bedoeling van Medezeggenschap dat een OR vroegtijdig betrokken is en echt invloed heeft op het besluitvormingsproces. Dan is wachten op een adviesaanvraag een minder succesvolle strategie en veel vragen stellen een minder geslaagde vaardigheid.
Een OR die vroeg betrokken is heeft een eigen verhaal als ankerpunt nodig.

Niet meegaan met de verhullende “managementspeak” van de directie, maar een eigen verhaal in een eigen taal met eigen woorden. Woorden creëren immers eigen werkelijkheden. “Output” bijvoorbeeld is in feite het resultaat van het werk van mensen, overheadkosten is geld dat (eerst) op de ‘werkvloer’ verdiend moet worden. Een patiënt is geen cliënt, een burger is geen klant en wanneer een ambtenaar een burger helpt levert hij geen product maar verleent een dienst.
Twee werkelijkheden (die van directie/het beleid en die van medewerkers/de uitvoering) die met elkaar in dialoog gaan. Zonder dat de ene of de andere werkelijkheid elkaar op voorhand uitsluit. Zodat beide gehoord, gekend en gewaardeerd worden en bijdragen aan goede en uitvoerbare besluiten. Met als resultaat passende oplossingen die mensen helpen hun werk goed te doen.
We weten dat veel ondernemingsraden zich de vraag stellen hoe ze vroegtijdig betrokken kunnen zijn.
Hoe ze een inbreng kunnen hebben die ertoe doet, door de kennis en ervaring van de werkvloer een stem te geven. Op zoek naar Medezeggenschap die verantwoordelijkheid durft te nemen voor mens en samenleving.
Hoe staan we hier zelf in? Hebben we iets geleerd van de Coronacrisis? Toen kon er heel veel. Of glijden we terug in de oude groef en hebben we niets geleerd? Zijn we zo vastgezet in het systeem? Zijn we het systeem als de werkelijkheid zijn gaan zien? Of zit er fundamenteel iets fout en wat is dan het verhaal van de Medezeggenschap?

Webinar 22 september 2021
Op 22 september jl. was er een inspirerende webinar vanuit de BVMZ over dat “Eigen verhaal in de eigen taal” als opmaat voor deze Expert Meeting. De video-opname van dit webinar is binnenkort beschikbaar op www.bvmz.nl .

Aanmelden