‘Het eigen verhaal van de OR, in zijn eigen taal’

Toelichting:
Een OR die vroegtijdig betrokken wil zijn en echt invloed wil hebben op het besluitvormingsproces moet een andere houding ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren.
Dan is wachten op een adviesaanvraag een minder succesvolle strategie en veel vragen stellen een minder geslaagde vaardigheid.
Een OR die vroeg betrokken wil zijn heeft een eigen verhaal als ankerpunt nodig.
Met een eigen verhaal, vanuit eigen kennis en in de eigen taal kan de OR actief bijdragen aan de meningsvorming en het besluitvormingsproces van de organisatie.
In de eigen taal, geen verhullende “managementspeak” van de directie, maar een eigen taal met eigen woorden. Woorden creëren immers een eigen werkelijkheid. “Output” bijvoorbeeld is in feite het resultaat van het werk van mensen, “overheadkosten” is geld dat (eerst) op de ‘werkvloer’ verdiend moet worden. Een patiënt is geen cliënt, een burger is geen klant en wanneer een ambtenaar een burger helpt levert hij geen product maar verleent een dienst.
Zo kunnen twee werkelijkheden (die van directie/het beleid en die van medewerkers/de uitvoering) met elkaar in dialoog. Zonder dat de ene of de andere werkelijkheid elkaar op voorhand uitsluit. Ze kunnen beide gehoord, gekend en gewaardeerd kunnen worden en bijdragen aan goede en uitvoerbare besluiten. Met als resultaat passende oplossingen die mensen helpen hun werk goed te doen.
We weten dat veel ondernemingsraden zich de vraag stellen hoe ze vroegtijdig betrokken kunnen worden. In dit webinar laten we zien hoe je als OR betrokken kunt zijn en invloed hebt!!

Programma webinar op 22 september van 19.30 tot 21.00
19.30 – 20.00 uur: Dick Onvlee, introduceert ‘Het eigen verhaal van de OR in de eigen taal’.
20.00 – 20.30 uur: Frank Dijkstra presenteert een casus over ‘een eigen verhaal van de OR’ en
het belang van de WOR als steunstructuur.
20.30 – 21.00 uur: Vragen en dialoog n.a.v. van de bijdragen.

Het webinar van 22 september is de opmaat naar Expert Meeting IV (dit najaar). De BVMZ organiseert de Expert Meeting voor de vierde keer en dit jaar is het de start van ‘November de maand van de Medezeggenschap’ een initiatief van de BVMP, SCOOR-RMZO, de CBM en de NVMZ.

Graag nodigen we je uit om met ons deel te nemen aan dit webinar op
woensdag 22 september 2021 van 19.30 – 21.00 uur .
Inschrijven kan via onderstaande knop. Vervolgens zal er een week voorafgaand een link worden gestuurd.
We ontmoeten jullie graag op 22 september,

Met vriendelijke groet,

de voorbereidingsgroep en

namens het bestuur BVMZ

Jaap Jongejan

Inschrijven