Op korte termijn wordt hiervoor een afspraak gepland tussen het bestuur van de BVMZ en de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Hierover is in juni 2020 een brief gestuurd aan de CBM. Voor meer informatie klik BVMZ – verantwoordelijkheid Medezeggenschap juni 2020 def jj.