GROEP “verandering in beeldvorming”

Inventarisatie

1.Een OR-lid in GTST
2.Teleaccursus voor OR-leden
3.Bij Paul en Witteman aan tafel (de voorzitter)
4.Column bij Harrie Mens
5.Een OR-soap
6.Bedrijfsprobleem van de week met talkshow
7.OR-quiz

Internet

1.filmpjes op YouTube
2.Hyvespagina
3.Kenniscentrum
4.mensen zich meer bekend laten zijn als OR-lid
Diversen
a.Wikipedia: positief verhaal
b.Onderwijs: bij maatschappijleer
c.In het HBO/MBO

Geschreven pers

1.Column in een blad
2.Artikelen als een ‘dag uit het leven van …’
3.Discussie op Forumpagina
4.Spits, Metro: nieuws maken
5.Jongerenbladen, Viva
6.OR bij Ajax in Voetbal International
7.OR’en persberichten laten maken
8.Realityshow: meelopen met een OR-voorzitter

Radio

1.Radio
2.BRN radio
3.met het oog op morgen
4.Giel Beelen
5.Radiospotjes
6.Postbus 51-achtige campagne

2e ronde Selectie

1.Filmpjes op YouTube = viral
2.OR Ajax in VI breder naar interessante bedrijven (aansprekende OR’en uitlichten)
3.OR-lid in GTST (€€ & heldenrol)
4.Bedrijfsprobleem van de week in talkshow en realityshow over OR-vz combineren
5.Universiteiten en hogescholen (gastcolleges (MR))

3e ronde Uitwerking

Filmpjes op YouTube

1.Filmacademie – studenten verbinden aan OR’en
2.Belachelijk, leedvermaak, draadstaal
3.Fokke & Sukke – elke dag een nieuwe grap
4.Link op YouTube
5.Gebruik in trainingen
6.€ € €
7.Redactie

De OR van … (artikel)

1.Branchespecifieke media
Nodig:
2.Lobby
3.Netwerk
4.Journalisten
5.Elsevier: samenwerking

Groep: uitwisselen ervaringen en bestpractices

Ronde 1: Inventarisatie

Evenementen/wedstrijden

1.Miljonairsfair
2.OR Cirque de Soleil

Bijzondere ondernemingsraden

1.MZ bij evenementen ‘publieke OR’
2.OR in de achterban
3.Beste idee van Nederland
4.Beste OR van Nederland
5.Dragon’s Den voor initiatief voorstellen (eventueel panel van jongeren)
6.Mythebusters > Mythes over OR’en

Radio en tv

1.Praatprogramma
2.Hoorstel in filetijd
3.Dagafsluiting
4.YouTube
5.Podcast

Internet

1.Community of learners
2.Discussie forums
3.Online games
4.Bulletinboard
5.Viral
6.Holland Casino bluf voor MZ

Ronde 2: selectie

Community of learners

1.Het werk organisatie à la Hyves, Linkedin
2.Wikipedia-achtige forum
3.Filmpjes via YouTube over zin en onzin, mythes
4.Dragon’s den
5.Initiatiefvoorstellen (langetermijn, duurzaam ondernemen)
6.Pitchen en eventueel uitvoeren
7.Forum
a.Werkgevers (DGH, mkb, multinationals bekende koppen en onbekende koppen)
b.Werknemers (grote OR’en vakvereniging straat)
c.Politiek

Ronde 3

Community of learners is niet uitgewerkt

Dragon’s den: uitwerkingnaar prijsuitreiking van het OR succes van het jaar en daar een spetterende dag van maken met veel media belangstelling.

Groep: ondersteuning van medezeggenschap

Serie 3

Inventarisatie

1.Uitleg machtstructuren in een organisatie (managementgea) OR’en
2.OR-game voor managers
3.Verdeling van de macht over de verschillende organen duidelijk maken (waar moet je zijn)
4.OR als kenniscentrum om medewerkers mee te krijgen
5.Samenstelling OR-afspiegeling van de organisatie
6.Uitleggen dat de OR gelijk heeft (kredietcrises)
7.Governance Code oprekken en daar mz een plaats ingeven
8.Afschaffing marginale toetsing
9.Bonus/malus voor directie in relatie tot MZ
10.Ondersteuning van werkgeversbrancheverenigingen
11.Stimuleren vakbonden met betrekking tot OR-werk
12.Prijs voor grootste OR-held
13.Prijs voor bedrijf met ‘ultime’ participatie
14.Grotere budgetten voor deskundigheids bevordering
15.Faciliteiten oprekken
16.Inhoudelijk besluiten bestuurder
17.Soap (MZ) 4TMZ
18.Breder adviesrecht
19.Participatie strategisch niveau
20.Verbreden ondersteunende vormen (oprekken GBIO)
21.OR in het carriére perspectief (EVC)
22.Verruiming initiatiefrecht
23.Aansluiting raad van commissarissen
24.Aandacht OR en MD-trajecten
25.Verplichte mediation bij conflicten

Selectie/uitwerking

1.Governance code oprekken
2.Omgang raad van bestuur/raad van commissarissen met OR opnemen in governance code
3.OR’en integreren in managementinstrumenten, bijvoorbeeld INK et cetera

Bestuurders opleiden

Selectie

1.Goede trainingen
2.betalen
3.Onderdeel HR-cyclus
4.Deel uit laten maken MT
5.Zorgen dat de WOR wordt nageleefd
6.Naam OR veranderen
7.Meer uitwisseling tussen OR’en
8.Ambassadeursfunctie ‘Wouter Bos’
9.Landelijk steunpunt OR’en
10.Werkoverleg verbeteren – OR
11.Reclamecampagne (tv/radio)

De derde ronde heeft plaatsgevonden maar geen uitwerking opgeleverd.