Algemeen

Vergaderdata BVMZ 2015

Read More

VERGADERDATA 2015 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ en Algemene Ledenvergadering

Vergaderdata bestuur BVMZ 2de helft 2014

Read More

VERGADERDATA 2014 (2e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ

Algemene Ledenvergadering

Datum Tijdstip Locatie Opmerking

02-09-2014

(dinsdag)

11.00 – 12.30 uur of

09.30 – 10.30 uur

Den Bosch of

Conference call

14-10-2014

(dinsdag)

12.30 – 13.30 uur

13.30 – 17.00 uur

Bestuursvergadering

Algemene Ledenvergadering

Bij SBI Doorn

11-11-2014

(dinsdag)

Onder voorbehoud Den Bosch, Innovatiehuis

09-12-2014

(dinsdag)

11.30 – 12.30 uur Conference call

 

Vergaderlocaties:

       Den Bosch, Innovatiehuis, Koningsweg 38

       Doorn, SBI, Amersfoortseweg 98

(Of via conference call)

Extra oproep voor aanwezigheid tijdens ALV

Read More

Beste collega’s,

Op 17 maart a.s. staat er weer een ALV van de BVMZ gepland in Doorn (13.00 – 17.00 uur). Dat het moeilijke tijden zijn voor de leden van de BVMZ hoef ik eigenlijk niet te schrijven. De crisis en het wegvallen van het GBIO raakt velen van ons ernstig in de bedrijfsvoering. Soms zo ernstig dat faillissementen onafwendbaar zijn.
In zo’n tijd zet je alle zeilen bij, gaat alle energie naar de eigen organisatie, dat geldt voor jullie en ook zeker voor het bestuur.  Ook wij zoeken naar de juiste weg. Die zoektocht kan alleen maar met alle leden. En ja druk, druk, druk geldt voor iedereen.

Desalniettemin willen we langs deze weg een extra oproep doen om op 17 maart a.s. wel op de ALV te komen. Niet alleen om de agenda te behandelen, maar met name te bezien hoe gaat dit verder. Wat is de kracht van de BVMZ? Wat willen we met elkaar wel zijn en wat willen we niet zijn? Welke invloed kunnen we gezamenlijk op de markt uitoefenen? Of is het ieder voor zich. Valt de markt uiteen en komen er steeds meer andere bureaus op de medezeggenschapmarkt? Zijn we in staat om in de post-GBIO periode een nieuw richting in te slaan met medezeggenschap? Blijven we zelfstandig als BVMZ (dit jaar weer een aantal leden verloren) of gaan we op in de NRTO binnen een vakgroep? Hoe gaan we verder met de Scoor?
Te veel vragen voor wellicht een middag ALV, maar wel vragen die we met alle leden willen delen om een helder keuze te maken naar de toekomst.

Vandaar een oproep om die middag aanwezig te zijn of om iemand namens je organisatie af te vaardigen.
Dank daarvoor,

met vriendelijke groet,

Jaap Jongejan
Namens het bestuur van de BVMZ

Data Ledenvergadering en bestuursvergadering 2014 (1ste helft)

Read More

VERGADERDATA 2014 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ
Algemene Ledenvergadering

Datum

Tijdstip

Locatie

Opmerking

13-01-2014

09.30 – 10.30 uur

Conference call

19-02-2014

11.00 – 12.00 uur

Conference call

11-03-2014

10.00 – 11.00 uur

Conference call

17-03-2014

13.00 – 17.00 uur

SBI Doorn

Algemene Ledenvergadering

14-04-2014

10.00 – 12.00 uur

Den Bosch, Innovatiehuis

20-05-2014

10.00 – 11.00 uur

Conference call

17-06-2014

10.00 – 12.00 uur

Den Bosch, Innovatiehuis

juli 2013

ZOMERSTOP

augustus 2013

ZOMERSTOP

Data 2014 Algemene Ledenvergadering en bestuursvergaderingen (1ste helft)

Read More

VERGADERDATA 2014 (1e helft)
Bestuursvergaderingen BVMZ
Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 21-01-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Maandag 10-02-2014
14.00 – 16.00 uur (Den Bosch)
Dinsdag 11-03-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Maandag 17-03-2014
13.30 – 17.00 uur (SBI Doorn) Algemene Ledenvergadering

Maandag 14-04-2014
14.00 – 16.00 uur (Den Bosch)
Dinsdag 20-05-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Dinsdag 17-06-2014
10.00 – 12.00 uur (Den Bosch)
juli 2014
ZOMERSTOP
augustus 2014
ZOMERSTOP

Vergaderdata BVMZ 2013

Read More

In de bestuursvergadering van 14 januari 2013 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld voor 2013:

– maandag 22 februari, 13.00 uur (Utrecht)
– woensdag 27 februari, 10.00 uur – 15.00 uur (Gitp, Utrecht)
– maandag 11 maart, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 15 april, 09.30 uur (conference call)
– dinsdag 21 mei, 09.30 uur (conference call)
– maandag 24 juni, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 2 september, 09.30 uur (conference call)
– maandag 7 oktober, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 11 november, 09.30 uur (conference call)
– maandag 9 december, 09.30 uur (conference call)

 De agenda’s van de bestuursvergaderingen zijn vanaf 2013 ook zichtbaar in het archief.

OR bij 50 werknemers blijft mogelijk

Read More

Minister Kamp van het Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de instellingsgrens voor OR’en niet verhogen van 50 naar 100 werknemers. Eerder had de VVD voorgesteld om de grens voor het instellen van een OR te verhogen van 50 naar 100 werknemers.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat de meerwaarde van een OR belangrijker is dan een besparing die de hogere instellingsgrens mogelijk zou opleveren. Ook vind de minister dat werkgevers nu al voldoende ruimte hebben om flexibel om te gaan met deze grens. Zo kan een werkgever ontheffing aanvragen. Nu heeft zo’n 70% van de organisaties die groter zijn dan 50 werknemers daadwerkelijk een OR.

Bron: OR-nieuws, 3 juli 2012