Met ingang van 22 mei 2013 is er een wisseling geweest van een aantal bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit de volgende vijf leden:

Jaap Jongejan, voorzitter (SBI)
Erik van Triest, penningmeester (CursOR)
Noëlle Bleize, secretaris (Odyssee)
Dick Onvlee, lid (Cintea)
Tim Lakeman, lid (De Kromme Rijn)

Deze informatie is ook te vinden bij het tabblad ‘Vereniging’.