Geachte leden van de BVMZ,

al via de mail aan jullie verstuurd maar nu ook op de website!

De notitie over de kwaliteit van OR scholing waarin na een ronde tafel conferentie met diverse ‘stakeholders’ een drietal scenario’s wordt geschetst. Kort samengevat en weinig subtiel:

Eén scenario waarin de OR zelf bepaalt wat hij in markt van medezeggenschapsscholing afneemt. De bewaking van kwaliteit ligt in het marktprincipe: slechte leveranciers vallen door natuurlijke selectie af.

Tweede scenario waarin de instituten meer vrijheid krijgen en met eigen professionele kennis aanbod ontwikkelen en dit op de markt zetten.

Derde scenario waarbij het GBIO inhoudelijk bepalend is met betrekking tot scholing voor OR-en. Dit kan leiden tot gecertificeerde leertrajecten.

Klik het bestand aan en lees de notitie. Graag ontvangen we jullie reacties voor 1 maart zodat we deze mee kunnen nemen in de voorbereiding van de algemene ledenvergadering van woensdag 22  april.

 

Met vriendelijke groet,

Gertruud Buur, secretaris BVMZ