Vernieuwde certificeringsregeling SCOOR

Opleiders die een SCOOR-certificaat aanvragen, hoeven voortaan minder documenten te overleggen. Dat geldt voor zowel zzp’ers en kleinere trainingsbureaus als ISO-gecertificeerde bureaus. Trainingsbureaus die al een ISO-certificaat hebben, krijgen een gedeeltelijke vrijstelling. Per 1 januari gaat de nieuwe certificeringsregeling van SCOOR in.

Beknoptere verantwoording

Op basis van feedback van al dan niet aangesloten trainingsbureaus is de verantwoording in de vernieuwde certificeringsregeling eenvoudiger en beknopter. Niet alleen is het aantal pagina’s van de regeling verminderd (6 in plaats van 19), er hoeven ook minder documenten te worden overlegd. Bovendien krijgen opleiders meer mogelijkheden om aan te tonen dat ze aan de criteria voldoen. Ook de administratieve lasten worden zo verminderd. Daarmee wordt voldaan aan wensen van met name zzp’ers en kleinere trainingsbureaus. Het terugbrengen van documentatie-eisen betekent overigens niet dat de kwaliteitseisen worden teruggebracht.

ISO-vrijstelling

De vernieuwde certificeringsregeling geeft een gedeeltelijke vrijstelling aan ISO-gecertificeerde trainingsbureaus. De audits bij deze bureaus zullen daardoor efficiënter verlopen. Het SCOOR-bestuur komt hiermee tegemoet aan de wensen van ISO-gecertificeerde trainingsbureaus en erkent ook de meerwaarde van het ISO-certificaat.

Klik hier voor de nieuwe certificeringsregeling