Nieuws

Vernieuwde certificeringsregeling SCOOR (vanaf 01-01-2019)

Read More

Vernieuwde certificeringsregeling SCOOR

Opleiders die een SCOOR-certificaat aanvragen, hoeven voortaan minder documenten te overleggen. Dat geldt voor zowel zzp’ers en kleinere trainingsbureaus als ISO-gecertificeerde bureaus. Trainingsbureaus die al een ISO-certificaat hebben, krijgen een gedeeltelijke vrijstelling. Per 1 januari gaat de nieuwe certificeringsregeling van SCOOR in.

Beknoptere verantwoording

Op basis van feedback van al dan niet aangesloten trainingsbureaus is de verantwoording in de vernieuwde certificeringsregeling eenvoudiger en beknopter. Niet alleen is het aantal pagina’s van de regeling verminderd (6 in plaats van 19), er hoeven ook minder documenten te worden overlegd. Bovendien krijgen opleiders meer mogelijkheden om aan te tonen dat ze aan de criteria voldoen. Ook de administratieve lasten worden zo verminderd. Daarmee wordt voldaan aan wensen van met name zzp’ers en kleinere trainingsbureaus. Het terugbrengen van documentatie-eisen betekent overigens niet dat de kwaliteitseisen worden teruggebracht.

ISO-vrijstelling

De vernieuwde certificeringsregeling geeft een gedeeltelijke vrijstelling aan ISO-gecertificeerde trainingsbureaus. De audits bij deze bureaus zullen daardoor efficiënter verlopen. Het SCOOR-bestuur komt hiermee tegemoet aan de wensen van ISO-gecertificeerde trainingsbureaus en erkent ook de meerwaarde van het ISO-certificaat.

Klik hier voor de nieuwe certificeringsregeling

 

 

Vergaderdata 2020 (bestuur, werkgroep en ALV)

Read More

VERGADERDATA 2020:
– 05-02 bestuur, 09-04 extra – bestuur, 14-05 bestuur, 25-06 bestuur en ALV
– 06-01, 05-02, 19-03, 22-04, 27-05, 10-06, 30-06, 27-07, 20-08 (werkgroep Expert Meeting)
– 28 oktober 2020 Expert Meeting
– november / december 2020 Evaluatie Expert Meeting

VERGADERDATA 2019:
– 03-06-2019 (bestuur, werkgroep en ALV)
– 22-01, 18-03, 30-04, 08-07, 29-07, 09-09 (werkgroep Expert Meeting)
– 17-10-2019 Expert Meeting (voorafgaand bestuursvergadering en werkgroep)
– 10-12-2019 Evaluatie Expert Meeting

Vergaderlocaties:
– Amsterdam
– Doorn, SBI, Amersfoortseweg 98
– Via conference call

VERGADERDATA 2018 

Bestuursvergaderingen BVMZ en Algemene Ledenvergadering
Vaste vergaderdag: Dinsdag

23-01-2018: GEANNULEERD
06-02-2018: bestuursvergadering
28-03-2018: werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting
02-05-2015 werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting
15-05-2018: bestuursvergadering (via conference call)
06-06-2018 werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting
19-06-2018 bestuursvergadering (conference call)
24-07-2018 werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting
augustus 2018 ZOMERSTOP
10-09-2018 werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting
02-10-2018 werkgroep Themabijeenkomst/Expert Meeting (conference call)
03-10-2018: bestuursvergadering (via conference call)
17-10-2018: 15.00 uur – 19.00 uur Expert Meeting (voorafgaand bestuursvergadering)

 

 

Vergaderdata BVMZ 2015

Read More

VERGADERDATA 2015 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ en Algemene Ledenvergadering

Vergaderdata bestuur BVMZ 2de helft 2014

Read More

VERGADERDATA 2014 (2e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ

Algemene Ledenvergadering

Datum Tijdstip Locatie Opmerking

02-09-2014

(dinsdag)

11.00 – 12.30 uur of

09.30 – 10.30 uur

Den Bosch of

Conference call

14-10-2014

(dinsdag)

12.30 – 13.30 uur

13.30 – 17.00 uur

Bestuursvergadering

Algemene Ledenvergadering

Bij SBI Doorn

11-11-2014

(dinsdag)

Onder voorbehoud Den Bosch, Innovatiehuis

09-12-2014

(dinsdag)

11.30 – 12.30 uur Conference call

 

Vergaderlocaties:

       Den Bosch, Innovatiehuis, Koningsweg 38

       Doorn, SBI, Amersfoortseweg 98

(Of via conference call)

ALV najaar 2014

Read More

De Algemene Ledenvergadering van de BVMZ in het najaar van 2014 wordt georganiseerd op dinsdag 14 oktober bij het SBI in Doorn. (13.30 uur – 17.00 uur)

Data Ledenvergadering en bestuursvergadering 2014 (1ste helft)

Read More

VERGADERDATA 2014 (1e helft)

Bestuursvergaderingen BVMZ
Algemene Ledenvergadering

Datum

Tijdstip

Locatie

Opmerking

13-01-2014

09.30 – 10.30 uur

Conference call

19-02-2014

11.00 – 12.00 uur

Conference call

11-03-2014

10.00 – 11.00 uur

Conference call

17-03-2014

13.00 – 17.00 uur

SBI Doorn

Algemene Ledenvergadering

14-04-2014

10.00 – 12.00 uur

Den Bosch, Innovatiehuis

20-05-2014

10.00 – 11.00 uur

Conference call

17-06-2014

10.00 – 12.00 uur

Den Bosch, Innovatiehuis

juli 2013

ZOMERSTOP

augustus 2013

ZOMERSTOP

Data 2014 Algemene Ledenvergadering en bestuursvergaderingen (1ste helft)

Read More

VERGADERDATA 2014 (1e helft)
Bestuursvergaderingen BVMZ
Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 21-01-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Maandag 10-02-2014
14.00 – 16.00 uur (Den Bosch)
Dinsdag 11-03-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Maandag 17-03-2014
13.30 – 17.00 uur (SBI Doorn) Algemene Ledenvergadering

Maandag 14-04-2014
14.00 – 16.00 uur (Den Bosch)
Dinsdag 20-05-2014
10.00 – 11.00 uur (Conference call)
Dinsdag 17-06-2014
10.00 – 12.00 uur (Den Bosch)
juli 2014
ZOMERSTOP
augustus 2014
ZOMERSTOP

Nieuw bestuur BVMZ

Read More

Met ingang van 22 mei 2013 is er een wisseling geweest van een aantal bestuursleden. Het bestuur bestaat nu uit de volgende vijf leden:

Jaap Jongejan, voorzitter (SBI)
Erik van Triest, penningmeester (CursOR)
Noëlle Bleize, secretaris (Odyssee)
Dick Onvlee, lid (Cintea)
Tim Lakeman, lid (De Kromme Rijn)

Deze informatie is ook te vinden bij het tabblad ‘Vereniging’.

Vergaderdata BVMZ 2013

Read More

In de bestuursvergadering van 14 januari 2013 zijn de volgende vergaderdata vastgesteld voor 2013:

– maandag 22 februari, 13.00 uur (Utrecht)
– woensdag 27 februari, 10.00 uur – 15.00 uur (Gitp, Utrecht)
– maandag 11 maart, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 15 april, 09.30 uur (conference call)
– dinsdag 21 mei, 09.30 uur (conference call)
– maandag 24 juni, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 2 september, 09.30 uur (conference call)
– maandag 7 oktober, 14.00 uur (aansluitend om 16.00 uur een themabijeenkomst voor alle leden in Utrecht)
– maandag 11 november, 09.30 uur (conference call)
– maandag 9 december, 09.30 uur (conference call)

 De agenda’s van de bestuursvergaderingen zijn vanaf 2013 ook zichtbaar in het archief.