Zoals afgesproken op de ingelaste ledenvergadering van 25 maart jl, staan er twee meningsvormingsblokken op de agenda. In het eerste blok kijken we naar de langere termijn waarde van de huidige opleidingsbranche in de MZ markt. Dat zullen we doen aan de hand van een drietal vragen, die jullie in bijgevoegde notitie vinden. In het tweede blok bespreken we de door en voor het GBIO geformuleerde ontwikkelingsscenario’s, met als doel te bezien of we een gezamenlijke voorkeur hebben voor een scenario, of een alternatief scenario onderschrijven.

Op basis van beide discussies maken we als bestuur uit alle gezamenlijke elementen een ‘slotverklaring’. Deze zullen we snel na de vergadering voorleggen aan jullie voor ratificatie. Deze kan vervolgens in de gesprekken met de diverse stakeholders worden gebruikt.

We gaan op de 22e trachten als branche een aantal beelden over onze rol en onze lobbydoelstellingen te formuleren. Om dat te laten slagen zijn twee zaken randvoorwaardelijk: de eerste is dat eenieder die de 22e aanwezig is de bijgesloten stukken uiterlijk op de 21e heeft gelezen en verteerd. De tweede is dat er in de zaal de bereidheid is om de aangeboden gespreksvorm te accepteren, zodat we snel en efficiënt kunnen werken. (Vast twee overbodige opmerkingen, want de directeuren van de aangesloten instellingen zijn altijd overal op tijd en voorbereid en hebben zelden een eigen mening over hoe willekeurig welk proces zou moeten lopen).

We zien jullie graag op woensdag 22 april vanaf half tien precies!

Agenda

  1. Opening
  2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering (notulen op de website)
  3. Bespreking van de vragen over de betekenis van de huidige bijdrageregeling ( notitie van H. Hautvast en A. van Steensel via de mail verstuurd op 14 april)
  4. Weging van de scenario’s (Notitie van T. Lakeman en G. Fijma zie bijlage 2)
  5. Voorstellen voor de te volgen strategie
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting (uiterlijk 14.30 uur)