Rijnlandpraktijkfestival op 24 april 2018

Op 24 april a.s. vindt er een groot Rijnlandfestival plaats op Landgoed Zonheuvel. Dit festival kent een keur aan informatie over anders organiseren, over Rijnlands organiseren, waarbij de nadruk ligt op het ontmoeten van de professional met de professional. We zijn ervan overtuigd dat dit festival ook voor u en uw collega’s interessant kan zijn. Voor meer informatie, boeken etc. zie website. www.hetgrootsterijnlandpraktijkfestivalvannederland.nl

Voor vergaderdata 2018 en meer actuele informatie zie tabblad Actueel. Informatie over leden en voorwaarden vindt u bij Vereniging.

 

Helaas  zijn er te weinig eigenwijze kandidaten voorgedragen voor de verkiezing OR-lid van het jaar 2017 (“het meest eigenwijze OR-lid van het jaar”).

Wij zijn op zoek naar dat eigenwijze OR-lid met een eigen wijs.


We kunnen ons niet voorstellen dat er niet genoeg eigenwijzerds zijn, dat weten we uit eigen ervaring, maar wellicht was er niet genoeg aandacht, tijd, mogelijkheid, of anderszins. We gaan uit van het positieve en dat betekent dat eigenwijze OR-leden het druk hebben met op een eigenwijze manier invloed uit te oefenen op alle ontwikkelingen in hun organisatie.
We hebben overwogen om met de kandidaten en hun OR-en toch een middag te organiseren.  Maar dan is er geen verkiezing, en een programmainhoud die mogelijk niet opweegt tegen extra afwezigheid op het werk en werkdruk.
Daarom besluiten we geen bijeenkomst te houden, maar jullie wel te belonen voor de deelname.
Alle voorgedragen kandidaten ontvangen een prijs voor hun eigenwijzigheid (met de wens dit ook goed vol te houden).


Visie op medezeggenschap en participatie

 

Nieuwe ambassadeur Medezeggenschap

Ruud Vreeman is de nieuwe ambassadeur medezeggenschap. Hij volgt Gerdi Verbeet op, die in de voorgaande periode het ambassadeurschap met verve heeft vervuld. In de film geeft Gerdi Verbeet haar visie op medezeggenschap en participatie.Ambassadeur BVMZ 2016
De foto rechts is gemaakt bij de overdracht van het ambassadeurschap en de kennismaking van de nieuwe ambassadeur met Mariëtte Hamer (SER-voorzitter) en Evert Verhulp (voorzitter van de SER-Commissie Bevordering medezeggenschap).

De functie van ambassadeur medezeggenschap is op initiatief van de Branchevereniging voor Medezeggenschap(BVMZ) in het leven geroepen.
Klik HIER voor meer informatie…

(foto van Dirk Hol)
Op de foto v.l.n.r. Mariëtte Hamer, Ruud Vreeman, Gerdi Verbeet, en Evert Verhulp.

Laatste nieuws

De activiteiten voor 2018 worden in maart / april verder uitgewerkt en voor de zomer 2018 bekend gemaakt.

BVMZ

Ondernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Medezeggenschap letters

Register Opleiders

Bezoek het register voor MZ-opleiders
Link

Word nu lid

lid-worden