BVMZ

Medezeggenschap lettersOndernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Laatste nieuws

De activiteiten voor 2018 (Themabijeenkomst) worden verder uitgewerkt en voor de zomer 2018 bekend gemaakt.
Voor vergaderdata 2018 en meer actuele informatie zie tabblad Actueel. Informatie over leden en voorwaarden vindt u bij Vereniging.


Register Opleiders

Bezoek het register voor MZ-opleiders
Link

Word nu lid

lid-worden