Laatste nieuws

De activiteiten voor 2018 (Themabijeenkomst) worden verder uitgewerkt en voor de zomer 2018 bekend gemaakt.

Voor vergaderdata 2018 en meer actuele informatie zie tabblad Actueel. Informatie over leden en voorwaarden vindt u bij Vereniging.

Visie op medezeggenschap en participatie

Nieuwe ambassadeur Medezeggenschap

Ruud Vreeman is de nieuwe ambassadeur medezeggenschap. Hij volgt Gerdi Verbeet op, die in de voorgaande periode het ambassadeurschap met verve heeft vervuld. In de film geeft Gerdi Verbeet haar visie op medezeggenschap en participatie.Ambassadeur BVMZ 2016
De foto rechts is gemaakt bij de overdracht van het ambassadeurschap en de kennismaking van de nieuwe ambassadeur met Mariëtte Hamer (SER-voorzitter) en Evert Verhulp (voorzitter van de SER-Commissie Bevordering medezeggenschap).

De functie van ambassadeur medezeggenschap is op initiatief van de Branchevereniging voor Medezeggenschap(BVMZ) in het leven geroepen.
Klik HIER voor meer informatie…

(foto van Dirk Hol)
Op de foto v.l.n.r. Mariëtte Hamer, Ruud Vreeman, Gerdi Verbeet, en Evert Verhulp.

BVMZ

Ondernemingsraden opereren in een bijzonder krachtenveld. Als gekozen vertegenwoordigers van het personeel worden zij geacht te overleggen met de bestuurder van hun organisatie en te peilen wat er leeft binnen de organisatie. Dat vraagt om bijzondere deskundigheid en vaardigheden, die je niet zomaar in huis hebt. Daar is een gedegen, toegewijde en deskundige opleiding voor nodig.
De Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ) is een vereniging van toonaangevende bureaus die zich tot doel hebben gesteld de kwaliteit van de medezeggenschap te borgen, door opleiding, coaching en advies.

Medezeggenschap letters

Register Opleiders

Bezoek het register voor MZ-opleiders
Link

Word nu lid

lid-worden