Op 17 juni vond de verkiezing plaats van het OR-lid 2016. Rondom deze verkiezing is een studiemiddag georganiseerd over het thema Het dappere OR-lid met vier workshops rond dit thema.

De onderwerpen zijn:

  • Geheimhouding
  • Dapper bij je beslissing blijven (ook al weet je dat je bestuurder het er niet mee eens is = neen zeggen als de ander ja wil horen)
  • Het verantwoorden van een ingrijpend besluit naar je achterban: je collega’s vertellen waarom de OR ja heeft gezegd tegen dat besluit;
  • Je hele OR helpen om dapper te zijn m.b.t. …

 

[container row=”yes”][announcement title=”Dapper bij je beslissing blijven, bijvoorbeeld ‘nee’ durven zeggen tegen je bestuurder of collega’s maar dat ook kunnen uitleggen!” link=”workshops-dappere-ordapper-or-lid/” buttontext=”LEES MEER”]Om te veranderen heb je durf nodig en moet je dapper zijn! Durf nodig om bestaande patronen te doorbreken. Je durft risico’s te nemen om een bepaald resultaat te bereiken.
OR-en blinken vaak uit in vergaderen – overleggen – volgen van procedures en werkrelaties ‘goed’ houden, want stel je voor![/announcement][/container]