Laatste nieuws

Studiemiddag ‘Het dappere OR-lid’

Op 17 juni vond de verkiezing plaats van het OR-lid 2016. Rondom deze verkiezing is een studiemiddag georganiseerd over het thema Het dappere OR-lid met vier workshops rond dit thema.

De onderwerpen zijn:

  • Geheimhouding
  • Dapper bij je beslissing blijven (ook al weet je dat je bestuurder het er niet mee eens is = neen zeggen als de ander ja wil horen)
  • Het verantwoorden van een ingrijpend besluit naar je achterban: je collega’s vertellen waarom de OR ja heeft gezegd tegen dat besluit;
  • Je hele OR helpen om dapper te zijn m.b.t. …

 

Dapper bij je beslissing blijven, bijvoorbeeld ‘nee’ durven zeggen tegen je bestuurder of collega’s maar dat ook kunnen uitleggen!

Om te veranderen heb je durf nodig en moet je dapper zijn! Durf nodig om bestaande patronen te doorbreken. Je durft risico’s te nemen om een bepaald resultaat te bereiken.
OR-en blinken vaak uit in vergaderen – overleggen – volgen van procedures en werkrelaties ‘goed’ houden, want stel je voor!

Comments are closed.