17 juni 2016 is een aantal dappere medezeggenschappers in het zonnetje gezet bij de verkiezing van het OR-lid van het jaar! Aanmelden hiervoor is dus niet meer mogelijk.

Het thema dit jaar is DAPPER. Het is immers een hele klus om je als OR-lid te buigen over het wel en wee van de organisatie en daar nog eens wat van te vinden ook! Dat vraagt om moed, betrokkenheid, en in onze ogen ook om DAPPERHEID. Een dapper OR-lid:

  • kijkt anders, kijkt kritisch;
  • houdt dapper vol en geeft met kennis van zaken tegengas ook al is de druk om akkoord te gaan groot;
  • geeft stem aan het geluid van de minderheid, ook in de OR!;
  • vertelt dapper aan de collega’s waarom de OR akkoord gaat met een reorganisatie met gedwongen ontslag;
  • accepteert dapper geheimhouding om het voorgenomen besluit te kunnen beïnvloeden of zal dapper de geheimhouding bestrijden.

Kortom, dit OR-lid is niet stoer maar dapper!