Verkiezing OR-lid 2016: Winnaar Roy Moesker van zorginstelling Daelzicht !

Op Landgoed Zonheuvel vond vrijdag 17 juni 2016 de verkiezing van het OR-lid van het jaar 2016 plaats. Deze verkiezingen vonden voor de vijfde keer plaats en worden georganiseerd door de Branchevereniging voor de medezeggenschap (BVMZ) om succesvolle voorbeelden van medezeggenschap onder de aandacht te brengen.Deelnemers OR-verkiezing 2016
Wat dat laatste betreft is de verkiezing van dit jaar volledig geslaagd. Onder het motto ‘het dappere OR-lid’ waren zes kandidaten genomineerd die stuk voor stuk voldeden aan het criterium ‘dapperheid’. De genomineerde OR-leden zijn door hun collega OR-leden van de betreffende organisatie voorgedragen en in een korte presentatie leggen de collega’s uit waarom zij vinden dat hun OR-collega het predicaat ‘OR-lid van het jaar’ verdienen.

 

De jury heeft uiteindelijke Roy Moesker, de voorzitter van de OR van Daelzicht. met unanieme stemmen gekozen tot OR-lid van het jaar 2016. Onder leiding van Roy Moesker heeft de OR in zeer moeilijke periode een duidelijk standpunt geformuleerd over een voorgenomen grootschalige investering in een belevenispark voor verstandelijk gehandicapten. Onder zware druk van Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, managementteam en achterban is de OR haar standpunt helder blijven uitleggen.